W ramach projektu Akademia Tłumacza przygotowaliśmy dla osób planujących zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego specjalny program:

Kurs tłumaczeniowy przygotowujący do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego
(2 semestry)
.

Jest to kolejna edycja kursu skierowana do osób spełniających warunki wymienione w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, o bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego (poziom C1). Jest to oferta dotycząca w szczególności praktykujących tłumaczy, absolwentów filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej, kolegium językowego oraz studentów ostatnich lat tych kierunków lub innych osób z ugruntowaną znajomością języka niemieckiego. Kurs stanowi również ciekawą ofertę dla tych, którzy niekoniecznie chcieliby zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego, ale chcą poprawić swój warsztat translacyjny i nabyć umiejętności niezbędne w pracy tłumacza.

Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie pisemnego i ustnego przekładu dokumentów, umów, tekstów prawniczych i technicznych z i na język niemiecki oraz analizę słownictwa i stylu typowego dla tego rodzaju tekstów. Uczestnicy poznają pojęcia, procedury i reguły z zakresu prawa oraz organy wymiaru sprawiedliwości Polski i Niemiec, których znajomość jest niezbędna dla wykonywania przekładu tekstów specjalistycznych w prawidłowy sposób. Podczas kursu przeprowadzone zostaną 2 sprawdziany odpowiadające egzaminowi na tłumacza przysięgłego.

Program kursu:

  1.    Tłumacz przysięgły, egzamin, tłumaczenia uwierzytelnione
  2.    Tłumaczenia typowych dokumentów urzędowych 
  3.    System prawny, źródła prawa, słownictwo
  4.    Prawo cywilne
  5.    Prawo publiczne
  6.    Spółki handlowe z elementami księgowości
  7.    Postępowanie karne
  8.    Ustawodawstwo UE
  9.    Teksty techniczne

Materiały zostały opracowane w oparciu o autentyczne dokumenty i teksty stosowane na egzaminie i w praktyce zawodowej oraz opracowania dwujęzyczne. Osoba prowadząca zajęcia:

Paweł Cygan – mgr filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), absolwent studium ekonomiki przedsiębiorstw (Universität Freiburg), tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/6329/05, praktykujący tłumacz pisemny i ustny o wieloletniej praktyce zawodowej, biegły w zakresie j. niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, specjalizujący się w przekładzie tekstów prawniczych i technicznych, z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć językowych oraz w pracy w firmach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Nauka odbywa się w małej, kilkuosobowej grupie, obejmuje 2 semestry, trwa łącznie 100 godzin (2 x 50 godzin lekcyjnych). Cena za semestr: 1850 zł. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9:00 - 12:15. Miejsce kursu: Lublin.

ROZPOCZĘCIE NAJBLIŻSZEJ EDYCJI KURSU: PAŹDZIERNIK 2019 r.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia - ograniczona ilość miejsc.

Informacje na temat egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego znajdziecie klikając na: