Dla osób planujących lub już wykonujących pracę tłumacza języka niemieckiego oferujemy 2-semestralny kurs tłumaczeniowy.

Wzmożone kontakty gospodarcze, kulturowe i prywatne firm, instytucji i obywateli Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego powodują stałe zapotrzebowanie na tłumaczy języka niemieckiego dysponujących specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin życia. Aby sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom stawianym tłumaczom pisemnym i ustnym konieczna jest nie tylko doskonała znajomość języka i aspektu kulturowego, lecz także wiedza związana z danymi dziedzinami oraz znajomość typowego słownictwa i zwrotów stosowanych w określonych branżach. Poza tym, szczególnie w zakresie tłumaczeń ustnych, niezbędne jest opanowanie technik i strategii umożliwiających sprawny przekład przekazywanych informacji.

Kurs nasz zapewnia tego typu przygotowanie z naciskiem na ćwiczenia praktyczne i analizę zarówno zagadnień związanych z daną problematyką, jak i poprawności merytoryczno-językowej wykonywanych przekładów. Tematyka zajęć i materiały dydaktyczne opracowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń.

Program kursu:

    

     1.   Rynek tłumaczeniowy w Polsce i opis zawodu.
2.   Techniki wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych.
3.   Umiejętność wystąpień publicznych.
4.   Systemy i procedury prawne, prawo procesowe.
5.   Terminologia prawnicza.
6.   Korespondencja i pertraktacje handlowe.
7.   Spółki prawa handlowego i podatki.
8.   Ekonomia, marketing, finanse.
9.   Turystyka: informacje krajoznawcze.
10 Technika.
11 Narzędzia CAT wspomagające proces tłumaczenia.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (poziom B2 lub wyższy).

Nauka odbywa się w kilkuosobowej grupie, obejmuje 2 semestry, trwa łącznie 100 godzin (2 x 50 godzin lekcyjnych). Cena za semestr: 1600 zł. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 18:00 - 19:30 i soboty w godz. 14:00 - 15:30. Miejsce kursu: Lublin.

ROZPOCZĘCIE NAJBLIŻSZEJ EDYCJI KURSU: PAŹDZIERNIK 2019 r.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia - ograniczona ilość miejsc.