Wzmożone kontakty gospodarcze, kulturowe i prywatne firm, instytucji i obywateli Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego powodują stałe zapotrzebowanie na tłumaczy języka niemieckiego dysponujących specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin życia.

Zapoznaj się z ofertą naszych specjalistycznych kursów dla osób planujących lub już wykonujących pracę tłumacza.